Yunus Emre Enstitüsü


    2009 yılından bugüne dünyanın farklı yerlerinde açtığı kültür merkezleriyle, çeşitli meslek ve yaş gruplarındaki bireylere Türk dilini, kültürünü, sanatını ve tarihini tanıtan Yunus Emre Enstitüsü, yurt dışında bulunan 40’tan fazla kültür merkeziyle Türkçe öğretimini gerçekleştirmekte, yabancılara Türkçe öğretimi alanındaki ihtiyaçları göz önüne alarak düzenlediği sertifika programları ile alanında uzman okutmanlar yetiştirmekte ve çağdaş dil öğretim yöntemleri ışığında temel ve yardımcı ders araçları geliştirmektedir.


    Çeşitli ülkelerdeki eğitim kurumları ve Türkoloji bölümleri ile yapılan iş birlikleri sayesinde Türkçe öğretiminin yaygınlaşmasını hedefleyen Yunus Emre Enstitüsü, her yıl kültür merkezleri birçok etkinlik düzenlemekte, ulusal veya uluslararası faaliyetlerde ülkemizi temsil etmektedir.


   Eğitim Materyalleri


   Yunus Emre Enstitüsü sahada kazandığı tecrübelerden hareketle farklı yaş ve meslek grubundaki bireylere hitap eden eğitim materyalleri tasarlamaktadır. Bu kapsamda; yetişkinler için “Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti”, 10-15 yaş hedef kitlesi için “Türkçe Öğreniyorum”, 6-9 yaş arası çocuklar için ise “Çocuklar İçin Türkçe” kitaplarını hazırlamıştır. Kitap setlerinin yanı sıra eğitimi destekleyici “Resimlerle Kelime Öğreniyorum” isimli tematik sözlük, “ Yedi İklim Türkçe Z kitap”, “Yedi İklim Türkçe Damak Tadı” “Yedi İklim Türkçe Konuşma ve Yazma Kitabı”, Yedi İklim Türkçe Video Etkinlikler Kitabı” ve “Tematik Kelime Öğretimi Afiş Seti” gibi yardımcı materyaller geliştirerek alanın istifadesine sunmuştur.


   Uzaktan Türkçe Öğretim Projesi


   Çağdaş teknolojik imkânları kullanarak hazırlanan Uzaktan Türkçe Öğretim Portali aracılığıyla Yunus Emre Enstitüsü, zaman ve mekândan bağımsız olarak Türkçe öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda Uzaktan Türkçe Öğretim Portalinde seviyelere göre belirlenmiş kelime listeleri ve dil bilgisi yapıları aşama aşama gösterilmekte, öğrencilerin günlük hayatta sıkça kullanabileceği yapılar dört temel dil becerisine dayanan etkinliklerle öğretilmektedir.
Uzaktan Türkçe Eğitim Portalı Özellikleri:
 •  7/24 Sınırsız Erişim
 •  İnteraktif Öğretim Araçları
 •  Dil Öğrenimine Yönelik Etkinlik Şablonları (60+)
 •  Okuma Etkinlikleri
 •  Yazma Etkinlikleri
 •  Dinleme Etkinlikleri
 •  Konuşma Etkinlikleri
 •  Kelime Öğretim Modülü (11 Farklı Şablon)
 •  -Art zamanlı
 •  Video İçi Etkinlikler
 •  -Eş zamanlı 
 •  Dil Bilgisi Etkinlikleri 
 •  Telaffuz Geliştirme Aracı
 •  Değerlendirme Bölümleri
 •  Kişisel Sözlük
 •  Tekrar ve Pekiştirme Algoritması
 •  Canlı Ders Modülü (Grup veya bire bir ders/görüşme)
 •  Soru Bankası, Sınav Modülü
 •  Tartışma/Yorum Bölümleri
 •  Oyunlaştırma Özellikleri
 •  Puan Biriktirme ve Kullanma İmkânı
 •  Yarışmalar ve Ödüller
 •  Başarı Durumuna Göre Rütbe
 •  Serbest Çalışma Alanı (Materyal Kütüphanesi)
 •  Sosyal Medya Araçları
 •  TinCan API Özelliği 
 •  Öğretmen Desteği
 •  Analiz ve Raporlama
 •  Mobil Uyumlu Responsive Tasarım (IOS, Android, Windows)
 •  Kurumsal Modül (TÖMER’ler, Dil Öğretim Merkezleri, Kurslar vb. İçin Kurumsal Kursiyer ve İçerik Takibi)
 •  Video Eğitim Modülü